ปุจฉา : ศีลคืออะไร? ศีล คือ “เครื่องรักษาความเป็นปกติของมนุษย์”

วิสัชนา : ศีล แปลได้หลายนัย เช่น ปกติ ธรรมชาติ เยือกเย็น สงบ มั่นคง ในที่นี้เน้นที่ปกติ การทำให้เป็นปกติ หรือคือ เจตนาที่จะควบคุมตัวเองให้เป็นมนุษย์ปกติ ไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น หรือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นการควบคุมรักษา กาย วาจา ของตนไว้ให้เป็นปกติ ตั้งอยู่ในความดีงาม ความไม่เบียดเบียน เว้นจากความชั่ว กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ศีล คือ “เครื่องรักษาความเป็นปกติของมนุษย์”

 

บ้านธรรมบุญ รักษาศีล ทำบุญไหว้พระ ธรรมะ

 

ยกตัวอย่างง่ายๆ ของสิ่งปกติและไม่ปกติ ก็คือ การไม่ฆ่ากับการฆ่า การไม่ลักขโมยกับการขโมย การไม่นอกใจคู่ครองกับการนอกใจ การพูดจริงกับการพูดไม่จริง การไม่ชอบดื่มสุรากับการชอบดื่ม เพียงเท่านี้ก็แสดงถึงความชัดเจนได้แล้วในความปกติของความเป็นมนุษย์

 

ศีล จัดเป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า “สีลมัย” คือ บุญจากการรักษาศีล เมื่อศีลเกิดมีขึ้นที่กายและวาจาดีแล้ว ผลอันเลิศจะตามมาเอง

 

ที่มา : หนังสือธรรมะแจกฟรี “เพียงรักษ์ศีล”

ธรรมะ ข้อคิด ชีวิต กรรม ทำบุญ ทำทาน หมอดูแม่นๆ สังฆทาน ธรรมะสอนใจ รีวิวหมอดู ศาสนา คำคม บทสวดมนต์ ไหวพระ

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น